“ხაბეიშვილს ჩააცვეს „კოსტუმი“, მოარგეს პალტო და გონიათ სერიოზულობას შესძენენ მის კომიკოსობას” | 24.11.2022