ევროპის სახალხო პარტიამ რეზოლუცია “საქართველოს დემოკრატიულ უკუსვლასა და პოლიტიკური დევნის შესახებ” | 18.11.2022