მწვავე პოლიტიკური განცხადებები სესიაზე | 15.11.2022