ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც ოცნებას შეუნარჩუნდბს ძალაუფლებას, რუსეთია – პაატა ზაქარეიშვილი | ფრაგმენტი 4 | 15.11.2022