გაყვლიფეთ ხალხი! ასრულებთ ივანიშვილის დავალებას, ივანიშვილი ასრულებს კრემლისას! – ლევან ხაბეიშვილი | 15.11.2022