ბიძინა, რისიც გეშინია ძილის წინ, ის დაგემართება! დასავლეთმა განაჩენი გამოგიტანა! – გუბაზ სანიკიძე | ფრაგმენტი 1 | 09.11.2022