აშკარაა ღალატის ნიშნები, ახლა არაა პოლიტიკური კეკლუცის და ყელმოღერების დრო – მანჯგალაძე | 09.11.2022