სახელმწიფომ უნდა აღიაროს, რომ წააგო – ლია მუხაშავრია | ფრაგმენტი 5 | 03.11.2022