კალაძის განცხადებები მთავრობის სხდომაზე | 02.11.2022