ხალხისთვის ჩამორთმეული ქონების კომპენსაცია უნდა მოხდეს! ციხეში არავინ ტგვჭირდება! – ლევან ხაბეიშვილი | ფრაგმენტი 1 | 27.10.2022