ხელშეუხებლები არიან მართლმსაჯულების ქურუმები, მოირგეს ყველა კანონი! – ლია მუხაშავრია | ფრაგმენტი 2 | 25.10.2022