ივანიშვილს მოქმედების სივრცე შეზღუდული აქვს უკვე თავისივე პოლიტიკით – გიორგი რუხაძე | ფრაგმენტი 2 | 21.10.2022