მწვავე პოლიტიკური განცხადებები სესიაზე | 18.10.2022