დასკვნა პროექტის ყველა ეტაპზე ცალსახად დადებითი იყო – მერის მოადგილე ვაკის პარკის კასკადზე | 17.10.2022