დასასჯელთა სიაში ხართ! შიშის აგონია სანამ დაგწყებიათ, გააანალიზეთ, რა ხდება! – ვალერი გელბახიანი | ფრაგმენტი 2 | 03.10.2022