პუტინმა რუსეთი გახვია კატასტროფაში, თავის გადასარჩენად ჩამოვიდა რუსეთის ბედს – გიორგი ბადრიძე | ფრაგმენტი 2 | 30.09.2022