ქვეყანაში, სადაც ბავშვები შიმშილობენ, დანარჩენს საერთოდ არაფერს არ აქვს აზრი -ანი წითლიძე | 26.09.2022