დამატებითი ჯარიმები ავტომობილების ტექინპექტირების გაუვლელობის განმეორების შემთხვევებზე | 21.09.2022