ომი აქ გვაქვს, საკუთარ ხელისუფლებასთან! უნდათ, მოსპონ ქვეყნის მომავალი! – მურმან დუმბაძე | ფრაგმენტი 1 | 16.09.2022