შიშს, რომელსაც თესავთ, მოქალაქეები უპასუხებენ, როცა საფლავს გაგითხრიან თქვენ, პრორუსულ ძალას – გიორგი ვაშაძე | 14.09.2022