კალაძის განცხადებები მთავრობის სხდომაზე | 14.09.2022