პუტინმა უნდა იფიქროს სადმე შეძვრეს ბნელ სოროში – გიორგი ბადრიძე | ფრაგმენტი 3 | 09.09.2022