“ორი მაღალი თანამდებობის პირის მხრიდან განხორციელდა გენდერული დისკრიმინაცია და სექსუალური შევიწროვება” | 09.09.2022