მისი მთავარი მტერი არის ორი ირაკლი, ორმა ირაკლიმ დაღუპა ბიძინა – გია ხუხაშვილი | ფრაგმენტი 1 | 09.09.2022