ხელოვნური დემოკრატიული ინსტრუმენტებით ჩარევა ვერ უზრუნველყოფს შედეგს – ლევან იოსელიანი | 02.09.2022