როგორი იქნება სახალხო დამცველის არჩევის წესი | 01.09.2022