კანონის ამოსავალი კონცეფცია უნდა იყოს,ვერავინ შეძლოს სახელისუფლებო ძალაუფლების ხელში ჩაგდება- თამარ კორძაია | 01.09.2022