“იმისთვის, რომ ადამიანი გავიდეს საზღვარგარეათ სამკურნალოდ, ის არუნდა იყოს მსჯავრდებული პატიმარი” | 01.09.2022