გოგაშვილის ფიზიკურ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელია პენიტენციური სამსახური – ბრეგაძე | 01.09.2022