სახალხო დამცველის კონკრეტულ კანდიდატებთან დაკავშირებით მსჯელობა არ დაგვიწყია – ნიკა სიმონიშვილი | 31.08.2022