ივანიშვილმა დაინახა რომ თუ რეფორმები გატარდებოდა, ვეღარ იქნებოდა მეფე და ხელმწიფე – დავით ზურაბიშვილი | ფრაგმენტი 2 | 30.08.2022