არ არსებობს არგუმენტაცია, რომლის საფუძველზეც ვიტყვით, რომ კანონპროექტს რაიმე წუნი აქვს – მიხეილ სარჯველაძე | 29.08.2022