უკრაინის დამოუკიდებლობის დღე არის მთელი თავისუფალი და ცივილიზებული სამყაროს დღე! – ელენე ხოშტარია | 24.08.2022