მიუღებელია ჩვენთვის ისეთ შეხვედრებში მონაწილეობა, სადაც ხელისუფლება ვინმეს არ უშვებს – ნიკა სიმონიშვილი | 18.08.2022