“ყველასთვის ცხადია, რომ ქვეყანაში ეს რთული ვითარება გამოწვეულია „რუსული ოცნების“ ნაბიჯებით” | 17.08.2022