“ივანიშვილი ყველაფერს აკეთებს ქვეყნის ინტერესების ხარჯზე, საკუთარი ქონების შესანარჩუნებლად” | 12.08.2022