“საქმე უნდა აღიძრას ვსევოლოდ ოსიპოვის წინააღმდეგ, რადგან მას დავალებული ჰქონდა ჯაშუშური საქმიანობა” | 11.08.2022