ხმაური და დაპირისპირება თბილისის საკრებულოს სხდომაზე | 09.08.2022