“ეს ომი არ დაწყებულა არც 8-ში, არც 7-ში ან 6-ში, დაიწყო 90-იან წლებში და დღემდე გრძელდება” | 08.08.2022