ფული, ფული, ფული! ფული მომეცითო, ფულზე აბოდებენ, “მელკი” ქურდები – ლევან ხაბეიშვილი, ვასო ურუშაძე | ფრაგმენტი 2 | 05.08.2022