არც ერთი პოლიტიკოსის შესაფასებელი და მისათითებელი არ არის, როდის რას და როგორ ვიტყვი – ომბუდსმენი | 05.08.2022