ყველაზე გაჭირვებული ხალხის ხარჯზე ითბობს ხელს ხელლისუფლება – საბა ბუაძე | ფრაგმენტი 5 | 03.08.2022