“არ მგონია, სააკაშვილის ავტორიტეტი იმ მასშტაბის იყოს, პოლიტიკიდან მისმა გასვლამ ძვრები მოახდინოს” | 02.08.2022