ივანიშვილმა საქართველოს ინტერესების საზიანოდ დაგვაპირისპირა სტრატეგიულ პარტნიორს – დამენია | 28.07.2022