ასეთი ოლიგარქატი ასე არ მიდის, ის მიდის ქუჩით, ხალხის გრგვინვით! – თაკო ჩარკვიანი | ფრაგმეტნი 1 | 25.07.2022