ათობით კომპანიას, რომელიც რუსულ, სისხლიან ნავთობს ეზიდება საქართველოში,ვაძლევთ დროს – ლევან ხაბეიშვილი | 25.07.2022