“პრეზიდენტის განცხადებები კიდევ ერთხელ ადასტურებს, როგორი დისონანსია სახელისუფლო შტოებს შორის” | 22.07.2022