დასავლეთის პასუხზე მეტად მნიშვნელოვანი, ქართველი ერის პასუხია – გიორგი ბადრიძე | ფრაგმენტი 1 | 22.07.2022