“ფსიქოზის რიტორიკას ნუ შევქმნით, ხელისუფლება და აშშ არიან მოკავშირეები, წერტილია აქ დასმული” | 21.07.2022