„კავკასია“ რომელმაც ბევრ დარტყმას გაუძლო, პირველად დგას ყოფნა-არყოფნის საზღვარზე – არჩილ გამზარდია | 21.07.2022